X
تبلیغات
زولا
به آرامی آغازبه مردن می کنی اگر ...  چاپ
تاریخ : چهارشنبه 7 مرداد‌ماه سال 1388

به آرامی آغازبه مردن می کنی

اگرسفرنکنی

اگرکتابی نخوانی

اگربه اصوات زندگی گوش ندهی

اگراز خودت قدردانی نکنی

  

                                                                                                              

به آرامی آغازبه مردن می کنی  

اگر برده عادات خود شوی 

اگرهمیشه از یک راه تکراری بروی 

زمانی که خود باوری را بکشی 

وقتی نگذاری دیگران به تو کمک کنند 

 

به آرامی آغازبه مردن می کنی

اگر روزمرگی را تغییر ندهی

اگر رنگهای متفاوت به تن نکنی

اگر با آدمهای جدید صحبت نکنی

  

به آرامی آغازبه مردن می کنی

اگر از شور و حرارت  

از احساسات فراوان

واز چیزهایی که چشمانت را به درخشش وا می دارند 

ضربان قلبت را تندتر می کنند ...... 

دوری کنی 

 

به آرامی آغازبه مردن می کنی

اگرهنگامی که با شغلت  ، با علاقه مندیهایت شاد نیستی

آنها را عوض نکنی

اگر برای مطمئن در نا مطمئن خطر نکنی

اگر ورای رویاهایت نروی

اگر به خودت اجازه ندهی که حداقل یک بار در تمام زندگی ات

ورای مصلحت اندیشی بروی ..... 

  

امروز زندگی را آغاز کن 

امروز امتحان کن 

امروز کاری کن 

نگذار که به آرامی بمیری 

                                                         " پابلو نرودا "